Dam 8 te Middelburg  |  Routebeschrijving
A A

CORONA-VIRUS  COVID-19 MEDEDELING AANGEPASTE HUISARTSENZORG

Om kans op besmetting te beperken hebben wij moeten besluiten tot de volgende maatregelen:
• kom niet onaangekondigd naar de praktijk
• neem eerst telefonisch contact op
• de balie is gesloten

Bij symptomen van de luchtwegen (verkouden, hoesten, keelpijn) of koorts verzoeken wij u om thuis te blijven en zo nodig telefonisch contact op te nemen.

Bij toenemende kortademigheid/benauwdheid en/of hevig ziek voelen dient u telefonisch contact op te nemen. De huisarts zal vervolgens bellen om het beleid te bepalen.


Consult / Visite / Telefonisch contact

Uw vragen worden zo veel als mogelijk telefonisch beantwoord. Consulten en visites worden alleen ingepland voor acute zorgvragen.
Voor niet dringende zaken vragen wij u de praktijk niet te bellen en de hulpvraag uit te stellen tot na de epidemie.

Uiteraard letten wij op hygiëne en zullen wij deuren, balie, wachtkamer en spreekkamers extra ontsmetten met alcohol.
Er is momenteel geen mogelijkheid om webafspraken te maken.


Spreekuur POH Somatiek & POH GGZ
Preventieve en/of planbare medische zorg (zoals afspraken bij de POH-S POH-GGZ) zullen zoveel mogelijk worden uitgesteld of telefonisch worden afgehandeld. Hiermee willen we mogelijke overdracht in de wachtkamer voorkomen.

 

Wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl en / of rivm.nl

 

 

Testbeleid buiten het ziekenhuis
Alleen patiënten die verdacht zijn voor COVID-19 en een verhoogd risico hebben op ernstig verloop worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn:
• personen van 70 jaar en ouder
• personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
• ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie (kunnen in principe in het ziekenhuis getest worden)

Niet alle ouderen en immuungecompromitteerde patiënten kunnen koorts ontwikkelen. Bij hen volstaat een koortsig gevoel (koorts ≥ 38 niet noodzakelijk).
De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een indicatie is om te testen. De huisarts doet de triage op grond van zijn kennis van de medische situatie van de patiënt. Dus niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te worden, er hoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling. Bij een patiënt in een zorginstelling kan overlegd worden met de GGD.
Andere personen met of zonder luchtwegklachten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben gehad met een patiënt met COVID-19. Bij het ontstaan van luchtwegklachten, met of zonder koorts, moeten zij direct thuisblijven en uitzieken totdat zij tenminste 1 dag klachtenvrij zijn. Een test heeft dan geen consequenties voor het beleid.
Het contactonderzoek van de GGD richt zich niet meer op de groep zonder verhoogde kans op ernstig beloop, in tegenstelling tot de vorige fase, maar zal zich vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten als hierboven aangegeven.

Naar archief

Actueel

06/07

Waarneming tijdens vakantie 13-7 t/m 24/7

Van 13 juli t/m 24 juli wordt er we...

Lees meer
06/07

Zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Wilt u zo vriendelijk zijn bij het ...

Lees meer
Archief